Examens/legitimatie

Toegang

examens/legitimatie

 1. Toegang tot het
  examen vindt plaats op vertoon van een schriftelijke oproep als bedoeld
  in
  art. 7.
 2. Bij de examens
  is in de examenzaal een presentielijst aanwezig, waarop naam, eerste
  voornaam voluit en resterende voorletters, geboortedatum en examennummer
  van de kandidaat staan vermeld. De presentielijst moet ten overstaan
  van de examenleider of een surveillant door de kandidaat worden getekend,
  nadat de kandidaat zich heeft gelegitimeerd door middel van een deugdelijk
  identiteitsbewijs.
 3. Als deugdelijk identiteitsbewijs
  worden uitsluitend erkend:
  1. een geldig paspoort;
  2. een geldige toeristenkaart;
  3. een geldig rijbewijs;
  4. een geldige Europese identiteitskaart;
  5. een geldige gemeentelijke identiteitskaart;
  6. een geldig verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst.
 4. Indien de kandidaat niet een
  lid c. vermeld identiteitsbewijs kan overleggen, wordt een voorlopige
  identiteitscontrole aan de hand van een kopie (fax) toegestaan. De definitieve
  identiteitscontrole dient dan later ten kantore van de SEA plaats te
  vinden.
 5. Indien de kandidaat zich in
  het geheel niet door middel van een in lid c. vermeld identiteitsbewijs
  kan legitimeren, vindt uitsluiting van het examen plaats en wordt het
  eventueel reeds gemaakte examenwerk niet beoordeeld.
 6. Indien het examen door een
  pauze wordt onderbroken en de kandidaten de zaal hebben verlaten, wordt
  bij terugkomst van de kandidaten dezelfde gedragslijn gevolgd als in
  de leden a t/m e omschreven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *